C dilinde 1'den 100'e kadar olan sayılarının küplerinin toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz

C dilinde 1'den 100'e kadar olan sayılarının küplerinin toplamını bulan programın algoritma ve akış diyagramını çiziniz

1'den 100'e kadar olan sayıların küplerinin toplamını bulmak için aşağıdaki adımları izleyebiliriz:

 1. Bir sayaç değişkeni tanımlayın ve bu değişkenin başlangıç değerini 1 olarak ayarlayın.
 2. Bir toplam değişkeni tanımlayın ve bu değişkenin başlangıç değerini 0 olarak ayarlayın.
 3. Bir döngü oluşturun ve döngünün koşulu sayaç değişkeninin 100'den küçük veya eşit olduğu olacak şekilde ayarlayın.
 4. Döngü içinde, sayaç değişkeninin küpünü toplam değişkenine ekleyin.
 5. Sayaç değişkenini 1 artırın.
 6. Döngüyü tekrar döndürün.
 7. Döngü bittiğinde, toplam değişkenini ekrana yazdırın.

Bu algoritmayı aşağıdaki akış diyagramı ile gösterebiliriz:

          Başlangıç
          /    \
          /     \
         sayaç=1  toplam=0
          |     |
          |     |
      sayaç<=100   sayaç<=100
          \     /
          \    /
           \   /
           toplam=toplam+sayaç^3
           sayaç=sayaç+1
           sayaç<=100
           /    \
          /     \
         sayaç=1  toplam=0
          |     |
          |     |
      sayaç<=100   sayaç<=100
          \     /
          \    /
           \   /
           toplam=toplam+sayaç^3
           sayaç=sayaç+1
           sayaç<=100
           /    \
          /     \
         sayaç=1  toplam=0
          |     |
          |     |
      sayaç<=100   sayaç<=100
          \     /
          \    /
           \   /
           toplam=toplam+sayaç^3
           sayaç=sayaç+1
           sayaç<=100
           /    \
          /     \
         sayaç=1  toplam=0
          |     |
          |     |
      sayaç<=100   sayaç<=100
          \     /
          \    /
           \   /
           toplam=toplam+sayaç^3
           sayaç=sayaç+1
           sayaç<=100
          Evet    Evet
          |      |
          |     

 

C Kodu : 

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main(void) {
 int sayac = 1;
 int toplam = 0;

 while (sayac <= 100) {
  toplam += pow(sayac, 3);
  sayac++;
 }

 printf("Toplam: %d\n", toplam);

 return 0;
}