50 elemanlı bir dizinin 1. ve 2. elemanlarının toplamının yarısını başka bir dizinin ilk elemanı, 3. ve 4. elemanlarının toplamının yarısını 2. elemanı şeklinde almak için C kodu

50 elemanlı bir dizinin 1. ve 2. elemanlarının toplamının yarısını başka bir dizinin ilk elemanı, 3. ve 4. elemanlarının toplamının yarısını 2. elemanı şeklinde almak için C kodu

50 elemanlı bir dizinin 1. ve 2. elemanlarının toplamının yarısını başka bir dizinin ilk elemanı, 3. ve 4. elemanlarının toplamının yarısını 2. elemanı şeklinde almak için aşağıdaki C kodunu kullanabilirsiniz:

 

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int dizi1[50] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50};
 int dizi2[25];
 int i;

 for (i = 0; i < 25; i++) {
  dizi2[i] = (dizi1[i * 2] + dizi1[i * 2 + 1]) / 2;
 }

 for (i = 0; i < 25; i++) {
  printf("%d ", dizi2[i]);
 }

 return 0;
}

Bu kodda, dizi1 dizisi tanımlanır ve 50 elemanlı bir dizi olarak başlatılır. Dizi2 dizisi de 25 elemanlı bir dizi olarak tanımlanır. Daha sonra, döngü kullanılarak dizi2 dizisinin elemanları dizi1 dizisinin 1. ve 2. elemanlarının toplamının yarısı, 3. ve 4. elemanlarının toplamının yarısı gibi şekilde hesaplanır. Son olarak, dizi2 dizisi ekrana yazdırılır.